Kto może być emitentem obligacji?

Obligacje korporacyjne, skarbowe, komunalne stanowią ciekawa alternatywę wobec lokat bankowych. Charakteryzując się wysokimi stopami oprocentowania i relatywnym stopniem ryzyka niewątpliwe kuszą potencjalnych obligatariuszy łatwym zyskiem w krótkim czasie. Każdy inwestor na początku swojej przygody z obligacjami na pewno zadał sobie pytanie „Kto może emitować obligacje?”. Odpowiedz na to podstawowe pytanie znajdziemy w regulacjach prawnych dotyczących emitentów, które zawarte są w ustawie o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku. Artykuł 2 przedstawia w sposób wyczerpujący katalog potencjalnych emitentów dzieląc ich ze względu na status prawny.

Rozważania zaczynamy od emitentów obligacji korporacyjnych. Jak sama nazwa wskazuje są to obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa. Muszą one jednak funkcjonować pod postacią spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek komandytowo-akcyjnych. Ponadto spółki muszą prowadzić działalność gospodarcza, aby osiągać zyski niezbędne do uregulowania należności. Emitenci obligacji korporacyjnych to najliczniejsza grupa emitentów wstępująca na rynku obligacji Catalyst.

czytaj także:  Kredyt bankowy, czy obligacje – jaka forma zadłużenia lepsza dla firmy?

Kolejną grupę stanowią spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Reprezentowana jak na razie tylko przez banki spółdzielcze. Obligacje spółdzielcze charakteryzują się małym ryzykiem, ale w związku z tym inwestorzy nie mogą liczyć na zbyt duże oprocentowanie.

Trzecią grupą są jednostki samorządu terytorialnego reprezentowane przez gminy, powiaty, województwa, ich związki oraz miasto stołeczne Warszawa. Emitowane przez nie obligacje komunalne są warte uwagi chociażby dlatego, że pojawiają się w nich rozwiązania na co dzień nie występujące. Za przykład może posłużyć emisja imienna z dodatkowym prawem niepieniężnym w postaci uprzywilejowania podczas zakupu gruntów lub mieszkań należących do gminy.

czytaj także:  Obligacje korporacyjne a standardy

Czwartą grupę według ustawy stanowią inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw oraz instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski, lub przynajmniej jedno z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub bank centralny takiego państwa, lub instytucje, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy regulujące działalność takich instytucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zawierające stosowne postanowienia dotyczące emisji obligacji. W rzeczywistości jest to Skarb Państwa emitujący obligacje skarbowe. Co do zasady jest to najbezpieczniejszy rodzaj obligacji, ponieważ gwarantowany przez państwo, choć zdarzają się sytuacje, że i państwa bankrutują ( Grecja czy Argentyna).

czytaj także:  Co się dzieje z obligacjami skarbu państwa w czasie epidemii w Polsce i za granicą?

Podsumowując, Inwestor może dowolnie wybierać spośród rożnego rodzaju emitentów charakteryzujących się różnorodnością warunków inwestycji.

komentarze

  1. koala

    Zdecydowanie nazwa obligacje korporacyjne wiele wyjaśnia, choć mimo wszystko nie jest to aż tak oczywiste i chyba dobrze jest pewne kwestie wyjaśnić.

  2. Maćko

    No dobrze, to wiemy już, które obligacje obarczone są najmniejszym ryzykiem. Ale które z nich dają szansę na największy zysk?

Zostaw komentarz