Notowania obligacji korporacyjnych

notowania obligacji korporacyjnych

Od kilku lat można zaobserwować wzrost zainteresowania obligacjami korporacyjnymi w Polsce. Są to papiery dłużne przedsiębiorstw emitowane w serii, czyli dokument, w którym emitent (spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oświadcza, że jest …