Opinie o obligacjach korporacyjnych

opinie o obligacjach korporacyjnych

Obligacja to papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent oświadcza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do spełnienia wobec niego określonych świadczeń, najczęściej o charakterze finansowym. Wyróżnić można trzy rodzaje obligacji: skarbowe (emitowane …

Notowania obligacji korporacyjnych

notowania obligacji korporacyjnych

Od kilku lat można zaobserwować wzrost zainteresowania obligacjami korporacyjnymi w Polsce. Są to papiery dłużne przedsiębiorstw emitowane w serii, czyli dokument, w którym emitent (spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oświadcza, że jest …