Opinie o obligacjach korporacyjnych

opinie o obligacjach korporacyjnych

Obligacja to papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent oświadcza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do spełnienia wobec niego określonych świadczeń, najczęściej o charakterze finansowym. Wyróżnić można trzy rodzaje obligacji: skarbowe (emitowane …