Kredyt bankowy, czy obligacje – jaka forma zadłużenia lepsza dla firmy?

Czy emisja obligacji będzie lepsza od kredytu bankowego?

Chęć rozwoju firmy, czy rozpoczęcia nowych inwestycji nierzadko wymusza na spółkach kapitałowych pozyskanie kapitału dłużnego. Przedsiębiorstwo, które ma już ściśle określone potrzeby kredytowe staje przed dylematem: kredyt inwestycyjny, czy emisja obligacji korporacyjnych? Oba rozwiązania mają …