Jak kupić obligacje

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, mówi o tym, że obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Można je prościej określić jako dłużne papiery wartościowe, gdzie obligatariusz udziela pożyczki emitentowi. W Polsce nie mamy do czynienia z papierami wartościowymi obligacji w znaczeniu dosłownym – materialnym. Są to wyłącznie zapisy elektroniczne mogące znaleźć się w dwóch miejscach: Rejestrze Nabywców Obligacji lub Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Ze względu na rodzaj emitenta, obligacje możemy podzielić na trzy główne grupy: na skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa), komunalne (emitowane przez jednostki samorządowe), korporacyjne (emitowane przez przedsiębiorstwa). Ponadto, można wydzielić obligacje emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz obligacje emitowane przez banki i inne instytucje finansowe. Każde z tych obligacji mogą być dostępne na rynku pierwotnym, wtórnym bądź hurtowym.

czytaj także:  Co się dzieje z obligacjami skarbu państwa w czasie epidemii w Polsce i za granicą?

Kupowanie dłużnych papierów wartościowych na rynku pierwotnym polega na kupnie bezpośrednio od emitenta. Przykładowo, obligacje korporacyjne są wykupowane od konkretnego przedsiębiorstwa, które je emituje. Jeśli chodzi o obligacje skarbowe, to są one emitowane cykliczne (co jeden lub trzy miesiące) za pośrednictwem agenta, którym musi być Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Co ważne, w tym przypadku nie jest konieczne posiadanie rachunku inwestycyjnego – wystarczy udać się do jednego z Punktu Sprzedaży Obligacji i przy pomocy dowodu osobistego dokonać kupna. Jest też możliwy zakup obligacji przez Internet za pomocą formularza dostępnego na stronach DBM PKO PB. Informacja o aktualnych wierzycielach państwa znajduje się w Rejestrze Nabywców Obligacji.

czytaj także:  Z czego wynika oprocentowanie obligacji?

Drugim sposobem jest kupno obligacji na rynku wtórnym, czyli Giełdzie Papierów Wartościowych. Co istotne, tutaj niezbędnym warunkiem jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim, gdyż obligacje nie muszą być kupowane bezpośrednio od emitenta, ale od ich aktualnego właściciela – giełda pozwala na handel obligacjami, czyli na ich kupno i sprzedaż. Na rynku pierwotnym dłużne papiery wartościowe są zazwyczaj oferowane co kilka miesięcy i wykupowane mogą być na określonych warunkach, natomiast na rynku wtórnym obligacje można swobodnie sprzedać i kupić dowolnego dnia, ze względu na stosunkowo dużą liczbę inwestorów. Warto tutaj wspomnieć o Catalyst, czyli rynku wtórnym dla obligacji korporacyjnych działającym na dwóch platformach – Giełdzie Papierów Wartościowych i BondSpot. Właściwie od 2009 roku, czyli od powstania Catalyst, możemy mówić o dynamicznym rozwoju rynku inwestycji w obligacje korporacyjne.

czytaj także:  Zgromadzenie obligatariuszy w aspekcie techniczno-prawnym

Na końcu należałoby również powiedzieć o obligacjach hurtowych. W przypadku obligacji skrawkowych, są one sprzedawane na przetargach, których prowadzeniem zajmuje się Narodowy Bank Polski. W przetargu mogą brać udział wyłącznie uczestnicy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, czyli między innymi biura maklerskie. Co za tym idzie, inwestor mógłby je kupić na rynku pierwotnym wyłącznie przy jego pomocy. W przypadku obligacji korporacyjnych, kupno obligacji hurtowych może odbywać się na wcześniej wspomnianym rynku Catalyst, a dokładniej mówiąc na platformie BondSpot.

Sposób kupna obligacji zależy głównie od jej rodzaju, aczkolwiek można wyszczególnić trzy wspólne typu rynku – pierwotny, wtórny i hurtowy. Aby pojąć proces kupna należy więc na początek zaznajomić się z tymi możliwościami.

komentarze

  1. Tamara

    Nie sądziłam, że jest tyle możliwości, ale w przypadku obligacji istotne jest także właśnie to, z jakich źródeł się je pozyskuje, a wiedza związana z opcjami jakie są dostępne mają mimo wszystko dość duże znaczenie w tym zakresie.

  2. Radek

    Fajnie, że można kupować je przez internet. To zawsze wygodne, no i wchodzi tu też oczywiście w grę oszczędność czasu.

Zostaw komentarz