5 lat działalności parkietu Catalyst

30 września 2014 rynek Catalyst świętował swoje 5 urodziny. Dziś można śmiało powiedzieć, że publiczny parkiet obligacji uruchomiony przez Giełdę Papierów Wartościowych okazał się „strzałem w dziesiątkę” i znacznie przyczynił się do popularyzacji dłużnych papierów wartościowych.

Historycznie patrząc początkowa faza rozwój rynku Catalyst charakteryzowała się bardzo dużą dynamiką. W pierwszych dwóch latach działalności parkietu jego wartość wzrosła z 10,5 do 21,5 mld złotych. Przyczyniło się do tego zwiększenie liczby emitentów o prawie 285% oraz notowanych serii o 132%. Prawdziwy przełom nastąpił w 2011 roku, wtedy to na rynku Catalyst po raz pierwszy notowane zostały obligacje skarbowe. Skok wartości emisji notowanych na Catalyst był wręcz niebotyczny, w 2011 roku wartość parkietu wyniosła 531,6 mld złotych. Przez kolejne lata utrzymywał się stały wzrost zarówno emitentów, notowanych emisji i ogólnej wartości parkietu Catalyst umacniając jego pozycję.

czytaj także:  Obligacje spółdzielcze

Obecnie, na dzień 31.10.2014 r. na rynku Catalyst jest 203 emitentów, głównie z branży finansowej i budowlano-deweloperskiej, a notowanych jest łącznie 516 emisji. Łączna wartość wszytkach notowanych instrumentów finansowych wynosi niewiele ponad 537 mld złotych. Zdecydowana większość tej sumy, bo aż 90% stanowią obligacje skarbowe, dalej obligacje korporacyjne, listy zastawne obligacje komunalne i spółdzielcze. Ostatnie miejsce obligacji spółdzielczych świadczy o małym zainteresowaniu banków spółdzielczych kapitałem z rynku, pozyskiwanym dzięki emisji dłużnych papierów wartościowych.

Rozwój rynku Catalyst widoczny jest również na płaszczyźnie płynności instrumentów finansowych. Rokrocznie ilość przeprowadzonych transakcji rośnie, a rok 2014 może być pod tym względem rekordowy i przekroczyć liczbę 60.000 transakcji sesyjnych. Prym wiodą obligacje korporacyjne, które są najczęstszym przedmiotem transakcji. Jednoznacznie świadczy to o coraz większej rozpoznawalności zarówno rynku Catalyst jak i dłużnych papierów wartościowych, co przekłada się na większe zainteresowanie wśród inwestorów.

czytaj także:  Ryzyko towarzyszące inwestycji w obligacje korporacyjne

Podsumowując, rynek Catalyst po 5 latach okrzepł, dając inwestorom poczucie względnego bezpieczeństwa. Systematyczny i spokojny rozwój rynku Catalyst cieszy zarówno emitentów jak i inwestorów. Uczestnicy rynku nie powinni jednak popadać w „huraoptymizm”. Wciąż czeka ich mnóstwo ciężkiej pracy, by utrzymać dobra opinie o rynku i eliminować wciąż występujące przypadki nieterminowych wypłat odsetek lub marginalne przypadki niewykupienia obligacji.

komentarze

  1. Klaudia

    Jak ten czas leci, a od momentu napisania tego artykuły minęło już kilka lat, a rynek ten nadal działa, trzyma się i znajduje coraz to większe rzesze osób zainteresowanych.

Zostaw komentarz